Hem

Våra boenden

Om Slottshagen

Slottshagen

© All rights reserved

Powered by Tribius

Värdegrund

Vår organisation präglas av värden som integritet, respekt, samarbete, innovation, hållbarhet och ansvar. Vi prioriterar ärlighet och transparens, behandlar alla med respekt och värnar om mångfald. Genom samarbete och nytänkande strävar vi efter att ständigt förbättra våra tjänster och agera hållbart. Vi sätter kundens behov först, levererar högkvalitativa tjänster och tar ansvar för våra handlingar.

I vårt arbete med föräldrar och barn fokuserar vi på att stärka deras band genom att främja känslomässig närvaro hos föräldern, trygghet för barnet och ett mognare föräldraskap för att tillgodose barnets känslomässiga behov.

Vår metod

Slottshagen erbjuder likvärdig behandling vid sina enheter, baserad på enhetliga teoretiska grunder och värderingar, men anpassar sig efter de specifika klienternas behov. Innan placering hålls klientintervjuer för att säkerställa bästa möjliga matchning utifrån individens problematik och behov. Behandlingen fokuserar på att adressera missbruk, psykisk ohälsa, självskadebeteenden och eventuella funktionshinder, med målet att stärka klientens självkänsla, självförtroende och oberoende livsförmåga.

Behandlingen, som inkluderar KBT som kärnmetod, är individanpassad och syftar till att förändra negativa tankemönster och beteenden, samt att förbättra klientens emotionella reglering och sociala färdigheter. Dagliga gruppaktiviteter täcker olika teman för att stödja rehabilitering. Vidare samverkar Slottshagen med sjukvården för att stödja klientens fysiska hälsa och erbjuder hjälp med trauma, PTSD och diagnoser. En trygg och förutsägbar miljö skapas genom rutiner och samverkan för att säkerställa en framgångsrik rehabilitering och förberedelse för livet efter behandlingen.

Vår Personal

På Slottshagen säkerställs kontinuerlig övervakning och stöd genom att alltid ha minst två anställda på plats dygnet runt med sovande jour. Personalstyrkan är mångfacetterad och inkluderar yrkesgrupper som KBT-terapeuter, socionomer, beteendevetare, sociologer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, arbetsterapeuter, skötare, läkare och sjuksköterskor. Denna breda kompetensbas möjliggör en omfattande och kvalificerad vård för klienter med en mängd olika behov, inklusive missbruk, psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd, samt begåvningshandikapp. Personalen arbetar långa pass för att garantera trygghet och kontinuitet för klienterna och deltar i kontinuerlig handledning för att upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Läkare och sjuksköterskor med specialisering inom psykiatri, samt samtalsterapeuter, är knutna till behandlingshemmet för att ytterligare stärka vårdkvaliteten.